Hem / Nyheter / Varför tillämpas inte befintliga kunskaper för att göra bättre urval i arbetslivet? Artikel i Pharma Industry.

Varför tillämpas inte befintliga kunskaper för att göra bättre urval i arbetslivet? Artikel i Pharma Industry.

Professor Scott Highhouse, Bowling Green State University, har varit på Sverigebesök och talat om “Making data-driven hiring decisions”. I Pharma Industry sammanfattar Maria Åkerlund, Anders Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall, hur han försöker besvara frågan om varför inte befintliga kunskaper tillämpas för att göra bättre urval i arbetslivet – hur urval sker mot bättre vetande. Enligt Henrysson, Åkerlund och Sjöberg bör leverantören av urvalsprocessen göras ansvarsskyldig, med andra ord kunna redogöra för hur och med vilket stöd han eller hon har kommit fram till sin slutsats.