Hem / Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) fr o m 25 maj 2018. Här kan du läsa mer om hur.

Vår webbadress är: https://henryssonakerlund.se.
Vårt registrerade bolagsnamn är Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB. Företagsnamnet som vi använder vi vår kommunikation är Henrysson Åkerlund.

Om de personuppgifter vi behöver behandla och varför

Uppgifter för köpe- eller tjänsteavtal

För att vi ska kunna genomföra köpe- eller tjänsteavtal med dig som uppdragsgivare kommer vi att behandla följande uppgifter om dig

  • namn och adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • faktureringsadress
  • mobiltelefonnummer

Denna information behöver vi i egenskap av leverantörer för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som uppdragsgivare. Vi sparar informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- eller faktureringsärenden.

Uppgifter för marknadsföring och kundanalys

Vi kommer i samband med att du köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig

  • namn och adress
  • e-postadress
  • mobiltelefonnummer

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring och kundanalys exempelvis via e-post, sms eller utskick per papperspost till dig. Om du köpt en utbildning eller produkt av oss bevarar vi informationen för detta syfte i 5 år. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring genom att anmäla det till oss på [email protected]

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter hos Henrysson Åkerlund. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har givit oss.

Henrysson Åkerlunds (Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB) skyldigheter och dina rättigheter reglerades fram till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen. Du har rätt att inkomma med klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för upprättande av denna informations är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.

Kontaktinformation

Om du har frågor om Henrysson Åkerlunds hantering av personuppgifter, eller vill använda dina rättigheter, är du välkommen att maila till oss på [email protected] eller kontakta vårt dataskyddsombud Sara Henrysson Eidvall [email protected]