Hem / Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

En idé bakom bildandet av ledningsgrupper är att en grupp inflytelserika chefer som driver igenom strategier i organisatoriska strukturer och operativa frågor har starkare påverkan på organisationens resultat än den högsta chefen har på egen hand.

Den högsta chefen på en organisatorisk nivå har begränsad tid och tankeförmåga och förlitar sig på en grupp chefer för att göra en mer fullständig strategisk analys av omvärlden och organisationen och för implementering av beslut i organisationen.

Alla ledningsgrupper har inte detta syfte. Till skillnad från team präglas heller inte ledningsgrupper alltid av ömsesidigt beroende mellan medlemmarna. Ledningsgrupper kan ha olika funktioner och därmed olika struktur. En enkel form av ledningsgrupp har som funktion att dela och sprida information. En mer komplex form av ledningsgrupp fyller en konsulterande funktion för ledaren. Den mest komplexa formen av ledningsgrupp är den beslutsfattande. I en ledningsgrupp som har som främsta syfte att utbyta information  är medlemmarna inte ömsesidigt beroende av varandra. I den beslutsfattande ledningsgruppen är medlemmarna höggradigt ömsesidigt beroende.

Ömsesidigt beroende ledningsgrupper kan behöva hjälp att utveckla sina teamprocesser såsom samsyn om mål och uppdrag, roller, kommunikation, konfliktlösning, delat ansvar osv. Ledningsgrupper som inte är det kan behöva annan hjälp, t ex utveckling av mötesformer.