Hem / Handledning & konsultation

Handledning & konsultation

Vi erbjuder handledning, konsultation och expertis, exempelvis i form av handledning av HR och konsulter inom företags- och organisationsutveckling. Vi ger föreläsningar. utbildningar, och insatser efter förfrågan.

Exempel på områden där vi gör insatser utifrån psykologisk teori och metod

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Konsultationsmetodik
 • Psykologiska test
 • Beslutsfattande
 • Kommunikation
 • Bemötande
 • HR
 • Målteori
 • Personlig utveckling
 • Urval och personbedömning