Hem / Nyheter / Anmälan öppen för höstens kurs i Teamutveckling i teori och praktik

Anmälan öppen för höstens kurs i Teamutveckling i teori och praktik

GDQ Associates erbjuder, tillsammans med Sara Henrysson och Maria Åkerlund på HenryssonÅkerlund AB, denna fyra dagar långa vidareutbildning.

Kursen är ägnad att fördjupa kunskaper och färdigheter i att arbeta med teamutveckling. Kursen bygger på innehållet i boken Teamutveckling i teori och praktik (Jacobsson & Åkerlund, 2019) och berör metoder för interventioner i team samt konsultations- och förändringsprocesser.

Kursens omfattning är 4 dagar fördelat på 3 dagar och 1 uppföljande dag. Kursen är upplagd så att teoretiska och praktiska moment varvas med reflektion. Innehållet berör de mest framträdande teamprocesserna (tankar, känslor och beteenden), en fördjupad förståelse för Wheelans IMGD-modell, och de tre viktigaste områdena för intervention; mål- respektive roll-förtydligande, kommunikationsutveckling och debrief. Praktiska verktyg för team-utveckling kommer att läras ut och ges möjlighet att träna på.

Kursledare

Maria Åkerlund, GDQ Associates AB och HenryssonÅkerlund AB, och Sara Henrysson, HenryssonÅkerlund AB

Datum

23,24,25 oktober och 22 november 2023

Sista anmälningsdatum

 31 juli 2023 

Information, kontakt och anmälan (sker via GDQ Associates AB)