Hem / grupputveckling

grupputveckling

Utvärdera samarbete, inte resultat

Grupper har en inneboende drivkraft och förmåga att självkorrigera. Om vi kan fånga den kraften och ge den fritt utlopp kan vi öka gruppers effektivitet. Strukturerade ”debriefs” hjälper grupper att analysera vad i deras samarbete som fungerar och vad som behöver rättas till. Debrief-metoden har visat sig ge 25 % ökad effektivitet i grupper av många olika slag.

Utvärdera samarbete, inte resultat Läs mer »