Hem / Team

Team är grupper med uppgifter som gör medlemmarna beroende av varandra.

Vi utgår ifrån en definition av team som grupper där medlemmarna har gemensamma mål och uppgifter som de måste samarbeta om för att kunna lösa. Det är detta nödvändiga samarbete som kan utvecklas och bli mer effektivt och givande över tid. Team är enligt denna definition tillsatta för att utföra ett för organisationen betydelsefullt arbete.

Vi ser teamets inre processer – tankar, känslor och beteendemönster på teamnivå – som påverkade av yttre förutsättningar, såsom uppgift, bemanning, resurser och stöd. 

Teamets utveckling drivs av omgivningens krav och förväntningar på teamet och av teamets försök och ansträngningar för att anpassa sina processer efter dessa krav.

Tjänster

I samarbete med GDQ Associates AB erbjuder Henrysson Åkerlund certifieringsutbildning i GDQ, the Group Development Questionnaire. 
Läs mer
Repetition av administrering, tolkning och presentation av GDQ-resultat.
Läs mer
Handledning av certifierade GDQ-konsulter individuellt eller i grupp. Du får hjälp med att tolka resultaten från din GDQ-mätning och råd om hur du kan gå vidare framöver. 
Läs mer
Vi anpassar vårt arbete med teamutveckling efter team, behov och önskemål. Insatsens omfattning och val av metoder bestäms i samråd mellan uppdragsgivare och konsult.
Läs mer