Hem / Tjänster / Ledarskap / Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram

Våra ledarutvecklingsprogram, precis som alla våra ledarutbildningar, bygger på teorin om transformerande respektive transaktionellt ledarskap. Upplägg, omfattning och lärandemål utformas baserat på en behovsanalys med uppdragsgivaren samt fokusgrupper med deltagare, medarbetare och överordnade chefer.

Innehållet omfattar områden såsom ledarskap och följarskap, organisatoriska förutsättningar, att leda med mål, visioner och värderingar, att analysera roller för att öka rolltagnings- och rollgivningsförmåga, att leda team, funktionell kommunikation, bedömnings- och beslutsfattande, leda förändring, stress och hälsa, återkoppling och uppföljning.

Det pedagogiska upplägget är en kombination av föreläsningar, träning i mindre grupper, reflektionspass, hemuppgifter samt uppföljning.