13 september släpps boken Personlighet i arbete av Sofia Sjöberg, Anders Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall på Natur & Kultur

Vad är egentligen personlighet? Är det viktigt att vara social och utåtriktad i yrkeslivet? Ärver vi våra personlighetsdrag och går de att förändra?

13 september släpps boken Personlighet i arbete av Sofia Sjöberg, Anders Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall på Natur & Kultur Läs mer »