Hem / Tjänster / Ledarskap / Chefshandledning i grupp

Chefshandledning i grupp

Vi anpassar chefshandledning  i grupp efter behov.  

Vår teoretiska grund för coaching utgår från teori om transformerande ledarskap. 

Gemensamma och individuella mål formuleras i samband med starten. Chefshandledning i grupp tar fasta på deltagarnas förmåga att coacha varandra, utbyta erfarenheter och bilda kollegiala nätverk. 

Ett vanligt upplägg är så kallade reflekterande team, om ledarskapsdilemman i relation till sitt uppdrag och sin roll. Ett exempel på upplägg är regelbundna träffar, där varje träff omfattar 2–3  timmar och äger rum 4–6 gånger per termin.