Hem / Tjänster / Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Första steget  i en insats är en målformulering och en behovsanalys. Konsulten och ledaren för ledningsgruppen ska ha en gemensam bild av vad som ska uppnås med insatsen och vilket problem som ska lösas. Vad ska ledningsgruppen kunna göra bättre efter insatsen än före? Om teamet är ömsesidigt beroende kartlägger vi teamprocesser som kommunikation, måltydlighet, konflikthantering, psykologisk trygghet, ledarskap etc.

Exempel på innehåll i ledningsgruppsutveckling är förtydligande av ledningsgruppens syfte och mål, bedömning av gruppens utvecklingsstadium och teamprocesser, kommunikationsträning, klargörande av rollförväntningar och utveckling av mötesformer.