Hem / Tjänster

Vi erbjuder tydlig, kunskapsbaserad och utvärderingsbar metodik inom arbets- och organisationspsykologi. Vi arbetar inom följande områden:

Ledarskap

Ledarskap

Ledarskap är en process som uppstår i interaktion mellan ledare och följare. Vi utgår från det transformerande ledarskapet ...
Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Ledningsgrupper kan ha olika funktioner och därmed olika struktur. Målformulering och behovsanalys är det första steget i vårt arbete med ...
Team

Team

Team är grupper med uppgifter som gör medlemmarna beroende av varandra. Vi anpassar vårt arbete med teamutveckling efter behov och ...
Handledning & konsultation

Handledning & konsultation

Vi erbjuder handledning, konsultation och expertis, exempelvis i form av handledning av HR och konsulter inom företags- och organisationsutveckling. Vi ...