Psykologtidningen: Möt Sara Henrysson Eidvall

En bra ledare är en person som följarna har nytta av, sammanfattar Sara Henrysson Eidvall. De bästa ledarna är de som folk vill följa, och som har en idé om att göra väl för gruppen.

Psykologtidningen: Möt Sara Henrysson Eidvall Läs mer »