Hem / Tjänster / Ledarskap / Chefshandledning, individuell (coachning)

Chefshandledning, individuell (coachning)

Vi anpassar individuell chefshandledning/coachning efter behov. 

Vår teoretiska grund för coaching utgår från teori om transformerande ledarskap.

Individuell chefscoaching inleds ofta med ett trepartssamtal med chefen, chefens överordnade chef samt konsulten. I samtalet kartläggs chefens nuläge, mål, uppdrag och önskat läge. Syftet är att tydliggöra mål för coachingen samt vilken typ av stöd som är det mest adekvata i relation till tid, utmaning och erfarenhet.  

Ett exempel på upplägg är regelbundna träffar, där varje träff omfattar ca 1, 5 timmar, med tre till fyra veckors intervall.