Hem / Nyheter / Upptäck tankefelen och undvik lagbrott

Att göra bedömningar och fatta beslut är en stor del av chefers och HR- konsultens vardag. Urval och personbedömning är ett typiskt sådant område. Vi vill väl alla tro att vi är kloka, omdömesgilla och rationella bedömare. Men många av våra beslut bygger på ”feltänk”, som leder till att vi systematiskt väljer bort det som är främmande och olikt.

Text: Sara Henrysson Eidvall

Sara Henrysson Eidvall, Legitimerad psykolog

Psykologen Daniel Kahneman fick 2002 Nobels ekonomipris för sin mångåriga forskning tillsammans Amos Tversky. Redan på 60-talet försökte de pröva på sig själva om de kunde göra intuitiva statistiska bedömningar. De insåg redan vid första försöket: Att vara expert är på intet sätt en garanti att man gör korrekta bedömningar. Idén om människan som rationell beslutsfattare kunde avskrivas och detta faktum har fått genomslag inom ekonomi och politik. Dock betydligt mindre inom beteendevetenskapen. Det var för svårsmält. Men inte desto mindre sant.

Kahneman visar i sin bok Tänka, fort och långsamt hur vi gör tankefel efter tankefel när vi ska dra slutsatser om andra människor utifrån några få ledtrådar. Hur vi ser samband där det bara finns slump och hur lätt och ofta vi missbedömer statistiska relationer. Kahneman utmanar vår intuition genom att visa att den lätt leder oss fel.

Redan 1954 visade Kahnemans idol psykologen Paul Meehl att bedömning av människors bedömning blir tillförlitligare med en så kallad mekanisk sammanvägning av information i jämförelse med den metod som används oftast än i dag, så kallad helhetsbedömning. När vi människor, hur utbildade och erfarna vi än är, bedömer andra så smyger sig tankefelen in. Och det får ödesdigra konsekvenser.

Resultatet av att negligera mer än 60 års forskning, och ett Nobelpris kan vara diskriminering och lagbrott. En studie om rekrytering från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2012:13) visar med isande tydlighet på konsekvensen av arbetsgivares rekrytering med helhetsbedömning. Resultatet blir att sannolikheten att bli erbjuden jobbet minskar med 26 procent om du är jude, 30 procent om du är muslim. Överviktig – glöm jobbet! Och 55 +? Du blir inte ens kallad till intervju. Diskriminerande?

Jag är övertygad om att inte en enda av de 426 chefer och HR-specialister som deltog i studien skulle vidkänna att de diskriminerar. Tvärtom – ingen vill bidra till något sådant. Men problemet är att våra vanligaste urvalsmetoder gör att vi gör det ändå. Och det är inte OK. Men det finns hopp! Kahneman skrev sin bok på ett sådant sätt att den skulle stimulera till samtal. Han ger oss användbara begrepp för att upptäcka när andra eller vi själva drar förhastade slutsatser eller missbedömer data. På så vis kan vi hjälpa varandra att tänka långsammare för att tänka klokare. Och fatta klokare beslut. Tänka, snabbt och långsamt har sin givna plats i varje chef och HR-specialists bokhylla. Läst.

Texten bygger på en krönika i Personal & Ledarskap 2013.