Hem / Nyheter / Teacher Team Effectiveness and Teachers Well-being

Teacher Team Effectiveness and Teachers Well-being

Vetenskaplig artikel, Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Författare Christian Jacobsson, Maria Åkerlund, Elisabet Graci, Emma Cedstrand och Trevor Archer.

Syftet med den aktuella studien var att undersöka förhållandet mellan hur lärare bedömer effektiviteten hos sina ’lärarteam’ och upplevelsen av sitt eget välbefinnande.

Teameffektivitet mättes med hjälp av GDQ (Group Development Questionnaire) och välbefinnande utvärderades genom svar på skalor, för skattning av emotionell utmattning och arbetsglädje. Uppgifter samlades in från 521 svenska lärare och förskollärare som tillhörde 105 lärarlag, med en svarsgrad på 100%.

Resultaten indikerar en stark relation mellan effektiviteten hos lärarlagen och lärarnas välbefinnande, både med avseende på grader av känslomässig utmattning och arbetstillfredsställelse.

Mer effektivt teamarbete var förknippat med lägre grader av känslomässig utmattning och högre grader av arbetsglädje. De praktiska implikationerna av dessa observationer diskuteras med avseende på framtida forskning.