Hem / Nyheter / Systematisk teamutveckling: metoder för att kartlägga teamets problem och utvecklingsbehov – seminarium med professor Annika Lantz. Seminariet är en fristående fortsättning på tidigare seminarium om forskningsläget om behovsanalyser.

Systematisk teamutveckling: metoder för att kartlägga teamets problem och utvecklingsbehov – seminarium med professor Annika Lantz. Seminariet är en fristående fortsättning på tidigare seminarium om forskningsläget om behovsanalyser.

Vi föreslår att man ska använda och utgå från vedertagen teori och beprövade metoder för att finna troliga orsaker till ett problem med teamarbete. Teori hjälper oss att finna tänkbara orsaker till ett problem i ett unikt sammanhang. Brist på framgång med interventioner beror ofta på en bristfällig analys av den nuvarande situationen och orsakerna till problemet. Under seminariet fokuserar vi på metoder för att analysera vad som orsakar ett teams problem (eller vad precist man behöver utveckla för öka teamets effektivitet). Vi kommer att utgå från vanligt förekommande problem med teamarbete och fördjupa oss i a) vilka är de tänkbara orsakerna och b) vilka typer av metoder och instrument kan användas för att göra en beskrivning eller diagnos som är grunden för att bestämma teamets behov av utveckling (behovsanalys). 

Utbildningen anordnas av Sara Henrysson Eidvall, Henrysson Åkerlund i samarbete med professor Annika Lantz, Stockholms universitet och genomförs i samarbete med Knowit AB.

Var: Knowit, Klarabergsgatan 60, 4 tr rum Bilen samt digitalt via Zoom.
När: 3e december 2021 kl. 9 – 12. 
Kursbok: Lantz, A., Ulber D., & Friedrich, P.  (2020). Problemen med teamarbete och hur du löser dem. Lund: Studentlitteratur. 
Pris: 2500 kronor + moms, inkl. kaffe och kursbok (avdrag för bokkostnad om du redan har boken). För mer information, kontakta [email protected]

Anmäl dig här.