Hem / Nyheter / Team – lagarbete – i dagens arbetsliv av Maria Åkerlund i Ny Juridik.

Team – lagarbete – i dagens arbetsliv av Maria Åkerlund i Ny Juridik.

Hur arbetar jurister och organisationer med juridisk verksamhet? Traditionellt sett skulle nog många hävda att samarbetet är hierarkiskt uppbyggt där var och en har avgränsade roller och ett avgränsat individuellt ansvar.

I artikeln i Ny Juridik lyfter organisationskonsulten Maria Åkerlund fram vad forskning inom området teamarbete anger och de möjligheter som är förknippade med en ökad satsning på ”plattare” modeller med mer delegerade befogenheter och delegerat ansvar, där ett visst arbetslag – team – utgör kärnan. Forskningen kan vara av värde för advokatbyråer, domstolar, myndigheter och övriga arbetsplatser att beakta.

Artikeln visas med tillåtelse av förlaget, Norstedts Juridik, som ger ut tidskriften Ny Juridik både tryckt och digitalt.