Hem / Team

Team

Handledning av GDQ-konsulter

Handledning av certifierade GDQ-konsulter individuellt eller i grupp. Du får hjälp med att tolka resultaten från din GDQ-mätning och råd om hur du kan gå vidare framöver. 

GDQ® Certifieringsutbildning

I samarbete med GDQ Associates AB erbjuder Henrysson Åkerlund certifieringsutbildning i GDQ, the Group Development Questionnaire. 

Teamutveckling

Vi anpassar vårt arbete med teamutveckling efter team, behov och önskemål. Insatsens omfattning och val av metoder bestäms i samråd mellan uppdragsgivare och konsult.