Hem / Team

Team

GDQ® Certifieringsutbildning

I samarbete med GDQ Associates AB erbjuder Henrysson Åkerlund certifieringsutbildning i GDQ, the Group Development Questionnaire. 

Teamutveckling

Vi anpassar vårt arbete med teamutveckling efter team, behov och önskemål. Insatsens omfattning och val av metoder bestäms i samråd mellan uppdragsgivare och konsult.