Hem / Ledarskap

Ledarskap

Chefshandledning i grupp

Vi anpassar chefshandledning i grupp efter behov.  
Vår teoretiska grund för coaching utgår från teori om transformerande ledarskap. 

Ledarutvecklingsprogram

Våra ledarskapsutbildningar bygger på teorin om transformerande respektive transaktionellt ledarskap. Upplägg, omfattning och lärandemål utformas baserat på en behovsanalys med uppdragsgivaren samt fokusgrupper med deltagare, medarbetare och överordnade chefer.