Hem / Sara Henrysson Eidvall

Sara Henrysson Eidvall

Grundare och delägare. Legitimerad psykolog, med Psykologförbundets specialistbevis i arbets- och organisationspsykologi.  

Jag har arbetat som konsult inom  arbets- och organisationspsykologi i mer än 25 år.  Under de senaste 10 åren har jag främst arbetat med ledarutveckling och grupputveckling på ledningsnivå, i kommunal, statlig och privat verksamhet. 

Jag har också en lång erfarenhet som expert inom urvalsområdet genom certifiering av test och testanvändare för urval och bedömning, internationell standardisering av personbedömning i arbetslivet och som chefspsykolog för Mensa. Jag har även själv arbetat som chef i kommunal, privat och ideell sektor.

Jag medverkar i många sammanhang som expert och utbildare inom ledarskap, organisation och rekrytering/urval. Jag  har varit kursansvarig för arbets- och organisationspsykologikursen på psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.  Jag är ordförande i den nationella föreningen för arbets- och organisationspsykologi inom Sveriges Psykologförbund. Jag medverkar också regelbundet i branschpressen och har givit ut boken Träna ledarskap  (Liber, 2010, Palle Lundberg, Sara Henrysson Eidvall) 

Linkedin

CV skickas vid förfrågan