Hem / Tjänster / Team / GDQ® Certifieringsutbildning

GDQ® Certifieringsutbildning

I samarbete med GDQ Associates AB erbjuder Henrysson Åkerlund certifieringsutbildning i GDQ, the Group Development Questionnaire. 

GDQ är ett statistiskt tillförlitligt instrument för att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Syftet med GDQ är att stödja arbetsgruppers arbete för att nå sina gemensamma mål.

GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Det visar också vilka frågor gruppen bör arbeta med för att förbättra sitt teamarbete. 

Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling. GDQ ger ett utmärkt underlag för fortsatt arbete, på egen hand eller med hjälp av en konsult.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till interna och externa konsulter som arbetar med grupputveckling och vill använda ett evidensbaserat instrument för att bedöma gruppers effektivitet och behov av insatser.

Mål
Efter genomförd utbildning är deltagaren certifierad GDQ-konsult med rätt att använda GDQ-testet i arbete med grupper.

Innehåll
Kursen omfattar 4 dagar. 

Dag 1: Teorin och forskningen bakom testet.

Dag 2: Beräkning och återkoppling av resultat.

Dag 3 + 4: Redovisning av deltagarnas testresultat, examination och diskussioner om interventioner.

Förberedelse
Innan utbildningen startar bör du ha en en egen grupp inbokad för kommande egen GDQ-testning.  (Du hittar själv en grupp att testa.) 

Testning av gruppen
Din GDQ-testning av gruppen sker mellan utbildningsdag 2 och 3.  (Räkna med 1 timme för upptagning av testet tillsammans med gruppen)
Du ska också avsätta tid för framräkning av testresultaten samt  sammanställning av en rapport mellan testupptagningen och utbildningsdagarna 3–4.

Verktyg/Formulär
Det finns en webbaserad version av GDQ som  fylls i av gruppmedlemmarna själva.
Om dina gruppmedlemmar istället fyllt i GDQ som pappersformulär finns också och ett webbaserat verktyg för framräkning av testresultat som du kan använda kostnadsfritt. Under utbildningen görs dock alla beräkningar manuellt.

Redovisning  och återkoppling
Dag 3 redovisar varje deltagare resultaten av testningen, både muntligen och skriftligen.  Efter avslutad kurs ska du göra din återkoppling av testresultaten till din grupp.
En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Pris
31.000 kr 

Priset inkluderar allt utbildningsmaterial och lunch under fyra utbildningsdagar.
Efter genomgången kurs är du som deltagare certifierad GDQ-användare. Att vara certifierad GDQ-användare medför inga kostnader i form av licensavgifter eller liknande.

Plats
I Stockholm ges utbildningen av Henrysson Åkerlund, se kalendern.
För utbildning i Göteborg, se längre ned.

Anmälan och info
Maria Åkerlund
[email protected]
0708-653393

Passar det bättre för dig att gå certifieringsutbildningen i Göteborg?
Kontakta Treatis i Göteborg

Christian Jacobsson
[email protected]
0708-431266

Läs mer om Treatis