Hem / Nyheter / Tillit i virtuella team

Tillit i virtuella team

Har du kollegerna i cyberspace? Att jobba i virtuella team blir allt vanligare, och har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Vår bild är ofta ett gäng högspecialiserade it-experter som jobbar 24/7 eftersom de sitter i olika tidszoner, men de virtuella teamen är mycket närmare än så – kanske i ett kontor nära dig.

Text: Sara Henrysson Eidvall

Sara Henrysson Eidvall

Allt mer arbete utförs av team. Men teamet behöver inte alltid sitta tillsammans för att göra ett bra jobb. Kollegerna kan lika gärna sitta på våningen ovanför som i Kiruna eller hemma. Internationell forskning visar att samarbete med människor vi inte ser, vars kroppsspråk vi inte kan avläsa, inte kan småsnacka om fotboll eller 5:2 med, ställer nya krav. Den största utmaningen är att bygga tillit inom teamet. Därför är det viktigt att börja bygga teamkänsla direkt. Uppstart IRL (in real life) underlättar. Den ger information om de andra som vi bär med oss när mejl, mobil, skype, facetime, lync eller yammer tar över som vardagliga kommunikationskanaler. Teamets medlemmar ska kunna följa varandras framgångar och utmaningar för att kunna utbyta stöd, korrigera kurs och anpassa sig till förändringar. Sannolikt får virtuella team ut extra mycket av att utvärdera hur man samarbetar, vilket höjer teamets effektivitet radikalt.

Svenska Microsoft byggde i våras om sitt kontor i Akalla till det som på nusvenska kallas aktivitetsbaserad arbetsplats. Fler mötesrum och fikaställen, nutidens bybrunnar och färre skrivbord. Inga fasta platser för vare sig avdelningar eller medarbetare. Det ligger i Microsofts affärsidé att få oss mer digitala, men de vill också leva som de lär.  På kuppen lärde de sig en hel del om ledarskap och medarbetarskap: ”Det var påtagligt att ledarskapet har en ännu mer avgörande betydelse när man ska leda ett team som inte ser varandra i vardagen.  Till exempel upptäckte vi att behovet av planering, uppföljning och avstämning blev större. Och att det börjar och slutar med tillit till den enskilde medarbetaren.”, konstaterar HR-chefen Anne-Marie Andric. Forskningen om virtuella team ger Anne-Marie rätt. Struktur och en gemensam målbild är centralt för det digitala teamets framgång. Det outsagda måste göras explicit. Ett välgjort planeringsarbete gör dessutom halva jobbet. Möten, uppföljningar, avstämningar – allt ska planeras med omsorg om både form och innehåll. ”För det som inte finns i kalendern, det finns helt enkelt inte”, säger Anne-Marie Andric: ”Tekniken måste funka för alla – på lika villkor.”

Vi går – med teknikens hjälp – mot ännu mer teamarbete, och utnyttja fler kanaler än industrialismens traditionella ”vara på plats”. Team ska byggas utifrån kompetens, inte geografisk plats. Det öppnar möjligheter för fler som av olika skäl har svårt att förflytta sig fysiskt och är bra för miljön. Ju mer vi samarbetar med människor som inte finns i vår omedelbara närhet, desto mindre är benägenheten att tycka att främmande är just främmande. Långt borta blir nära. Även i cyberspace.