Hem / Nyheter / Ny omgång av systematisk teamutveckling: metoder för att kartlägga teamets problem och utvecklingsbehov – seminarium med professor Annika Lantz

Ny omgång av systematisk teamutveckling: metoder för att kartlägga teamets problem och utvecklingsbehov – seminarium med professor Annika Lantz

Vi startar det nya året med ännu en omgång av seminariet med temat ”Systematisk teamutveckling”. För den som missade förra tillfället som hölls 3e december 2021 kommer här en ny möjlighet att delta. Seminariet är en fristående fortsättning på tidigare seminarium om forskningsläget om behovsanalyser.

Vi föreslår att man ska använda och utgå från vedertagen teori och beprövade metoder för att finna troliga orsaker till ett problem med teamarbete. Teori hjälper oss att finna tänkbara orsaker till ett problem i ett unikt sammanhang. Brist på framgång med interventioner beror ofta på en bristfällig analys av den nuvarande situationen och orsakerna till problemet. Under seminariet fokuserar vi på metoder för att analysera vad som orsakar ett teams problem (eller vad precist man behöver utveckla för öka teamets effektivitet). Vi kommer att utgå från vanligt förekommande problem med teamarbete och fördjupa oss i a) vilka är de tänkbara orsakerna och b) vilka typer av metoder och instrument kan användas för att göra en beskrivning eller diagnos som är grunden för att bestämma teamets behov av utveckling (behovsanalys). 

Utbildningen anordnas av Sara Henrysson Eidvall, Henrysson Åkerlund i samarbete med professor Annika Lantz, Stockholms universitet.

Var: Digitalt via Zoom.
När: 17e februari 2022 kl. 13-16. 
Kursbok: Lantz, A., Ulber D., & Friedrich, P.  (2020). Problemen med teamarbete och hur du löser dem. Lund: Studentlitteratur. 
Pris: 2500 kronor + moms, inkl. kursbok (om du redan har boken är kostnaden 2150 kronor + moms). För mer information, kontakta [email protected]

Anmäl dig här.