Hem / Nyheter / Standardiserad struktur för team-debrief på SIOP 2014

Standardiserad struktur för team-debrief på SIOP 2014

Sara Henrysson och Maria Åkerlunds artikel om SIOP 2014 är publicerad i Personal & Ledarskap, nr 7/8, 2014.

Det är gruppens prestation, snarare än individens, som avgör organisationens framgång. Så uttryckte sig en av föreläsarna vid årets Siop-konferens. Uttalandet speglar tydligt den allt större roll gruppen spelar i arbetslivet.

Allt fler organisationer arbetar teambaserat, och när det gäller ledarutveckling riktas intresset allt mer mot gruppen, eftersom ledarskap inte utövas av en enskild individ utan i samspelet mellan människor. Vid årets Siop-konferens fick deltagarna möjlighet att ta del av de intressantaste rönen inom den amerikanska teamforskningen.

Kimberly Smith-Jentsch, professor i psykologi vid University of Central Florida, och hennes forskargrupp har fått M Scott Myers Award för ett nioårigt forskningsprojekt om team dimensional training. Det är en metod för teamutveckling som bygger på klassisk debrief, även kallad ”after action review”, i vilken man har integrerat resultat av modern teamforskning.

Forskarna har utvecklat en standardiserad struktur för team-debrief som de prövat i 38 team i den amerikanska marinen. Resultaten visar tydligt att metoden leder till ökad effektivitet.