Hem / Nyheter / Presentation: ISO 10667 – tre år i Sverige

Presentation: ISO 10667 – tre år i Sverige

Sedan 2011 finns ISO 10667 som används över hela världen. Syftet med standarden är att beskriva krav och rekommendationer för processer och metoder som används vid bedömningar av personer för arbetsrelaterade syften.

Det ska vara tydligt för alla parter hur en rättvis bedömning ska gå till. Genom att vara transparent i alla led minskar risken för att fördomar och magkänsla blir vägledande i besluten. Det är tankarna bakom den internationella standarden för bedömningstjänster, SS-ISO 10667:2011

SIS Svenska Institutet för standarder

Psykologerna Sara Henrysson Eidvall, Maria Åkerlund och Anders Sjöberg har alla deltagit i den internationella arbetsgrupp som skrivit standarden.

Presentationen handlar om varför en standard behövs och hur framtiden ser ut med ISO 10667.

Läs mer om ISO 10667 Del 1: Krav på uppdragsgivaren

Läs mer om ISO 10667 Del 2: Krav på leverantörer