Hem / Nyheter / Låt inte magkänslan styra

Låt inte magkänslan styra

Algoritmer är överlägsna när det gäller att göra hållbara bedömningar av människor, till exempel vid urval. I denna artikel redogör Sara Henrysson Eidvall för hur vi människor faktiskt fungerar när vi gör våra bedömningar och fattar våra beslut.

Inte minst med avstamp i den brett anlagda forskning som Daniel Kahneman och Amos Tversky bedrivit under flera decennier, visar hon att våra bedömningar är långt ifrån så rationella och välgrundade som vi ofta tror. Det som berörs i artikeln har generell bäring; juridiskt beslutsfattande inte undantaget.

Läs artikeln i Ny Juridik här.