Hem / Evenemang / Boksläpp: Personlighet i arbete

Boksläpp: Personlighet i arbete

Vad är egentligen personlighet? Är det viktigt att vara social och utåtriktad i yrkeslivet? Ärver vi våra personlighetsdrag och går de att förändra? Hur bedömer vi personlighet på bästa sätt – och hur kan vi använda oss av kunskap om personlighet i arbetslivet? 

Med femfaktormodellen som utgångspunkt och arbetslivet som ramverk beskriver författarna hur personligheten driver beteendemönster och sätter ramarna för våra styrkor och svagheter. De tar också upp komplexiteten i att bedöma personlighet och förstå hur den är organiserad. 

Författarna är några av Sveriges tre främsta inom personlighetsteori, urval och testutveckling. Sofia Sjöberg är fil.dr. i psykologi och tillsammans med Anders Sjöberg driver hon Psychometrics Sweden AB. Anders Sjöberg är fil.dr. och docent i psykologi vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Sara Henrysson Eidvall är leg. psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi och verksam som konsult.

Här hittar du boken Personlighet i arbete.