Hem / Evenemang / GDQ® Certifieringsutbildning Stockholm: sep-okt

GDQ® Certifieringsutbildning Stockholm: sep-okt

I samarbete med GDQ Associates AB erbjuder Henrysson Åkerlund certifieringsutbildning i GDQ, the Group Development Questionnaire. GDQ är ett statistiskt tillförlitligt instrument för avsett att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Syftet med GDQ är att stödja arbetsgruppers arbete för att nå sina gemensamma mål. 

Lokal meddelas senare om fysisk närvaro är möjlig, annars genomförs kurserna digitalt. Varje kurs omfattar 4 dagar.

Detaljerad, information, kontakt och anmälan.

Kursledare

Maria Åkerlund, Henrysson Åkerlund.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till interna och externa konsulter som arbetar med grupputveckling och vill använda ett evidensbaserat instrument för att bedöma gruppers effektivitet och behov av insatser.

Mål

Efter genomförd utbildning är deltagaren certifierad GDQ-konsult med rätt att använda GDQ-testet i arbete med grupper.

Innehåll

Kursen omfattar 4 dagar. 

Dag 1: Teorin och forskningen bakom testet.

Dag 2: Beräkning och återkoppling av resultat.

Dag 3 + 4: Redovisning av deltagarnas testresultat, examination och diskussioner om interventioner.