Hem / Evenemang / Forskningsläget om behovsanalyser vid systematiska teaminterventioner

Forskningsläget om behovsanalyser vid systematiska teaminterventioner

Forskningsläget om behovsanalyser vid systematiska teaminterventioner

Det finns betydande evidens för att det bara är systematiska teaminterventioner som leder till resultat. Ett led är behovsanalysen som bestämmer vad som behöver förändras utifrån en analys av teamets förutsättningar, av hur teamet fungerar och av teamets resultat. Vad säger forskningen om orsakerna till teamets problem?

Under en halvdag presenteras forskningsläget avseende systematiska teaminterventioner med fokus på hur man gör en evidensbaserad behovsanalys. Särskild tonvikt läggs vid metoder och tillvägagångssätt för att säkerställa att analysen görs teoristyrt och rätt och vi presenterar några tillförlitliga instrument för att analysera orsakerna till vanliga problem i teamarbete.
Utbildningen anordnas av Sara Henrysson Eidvall, Henrysson Åkerlund i samarbete med professor Annika Lantz, Stockholms universitet.

Var: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm samt digitalt via Zoom.
När: 7:e maj 2021 kl. 9 – 12. 
Kursbok: Lantz, A., Ulber D., & Friedrich, P.  (2020). Problemen med teamarbete och hur du löser dem. Lund:  Studentlitteratur. 
Pris: 2500 kronor + moms, inkl. kaffe och kursbok. För mer information, kontakta [email protected]

Taggar: