Presentation: ISO 10667 – tre år i Sverige

Sedan 2011 finns ISO 10667 som används över hela världen. Syftet med standarden är att beskriva krav och rekommendationer för processer och metoder som används vid bedömningar av personer för arbetsrelaterade syften.