Standardiserad struktur för team-debrief på SIOP 2014

Det är gruppens prestation, snarare än individens, som avgör organisationens framgång. Så uttryckte sig en av föreläsarna vid årets Siop-konferens. Uttalandet speglar tydligt den allt större roll gruppen spelar i arbetslivet.