Funktionellt ledarskap 2: Skapa sammanhållning och tillit till teamets förmåga

Vad förklarar skillnaden mellan en håglös grupp och ett starkt motiverat team och vad kan man göra för en grupp för att öka dess motivation? Mara Åkerlunds andra text av två på temat Funktionellt ledarskap.