Varför tillämpas inte befintliga kunskaper för att göra bättre urval i arbetslivet? Artikel i Pharma Industry.

Professor Scott Highhouse, Bowling Green State University, har varit på Sverigebesök och talat om “Making data-driven hiring decisions”. I Pharma Industry sammanfattar Maria Åkerlund, Anders Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall.