Maria Åkerlund intervjuar Susan Wheelan om framtiden för arbetsgrupper

”Forskning visar att komplexa och krävande uppgifter främjar gruppers effektivitet. Svåra uppgifter som kräver mångas bidrag utvecklar, medan stress i form av alltför stor arbetsmängd och tidsbrist hindrar gruppers utveckling och effektivitet.”