Månad: oktober 2013

Kommunikation och gruppens psykologi del 2

Hur vi kommunicerar påverkar det känslomässiga klimatet och aktivitetsnivån i en grupp. Klagan leder till mer klagan och till passivitet i gruppen, medan intresse för förändring leder till mer intresse för förändring och till hög aktivitet i gruppen.